Przez zdarzenie prawne należy rozumieć - strona 79

Miary zmienności, wrażliwości i zagrożenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1120

się ją według następującego wzoru: P(...) - prawdopodobieństwo zdarzenia R - stopa zwrotu Rb - poziom bezpieczeństwa wyrażony...

Ryzyko rynkowe w banku

 • dr Aneta Mikucka
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1372

z niewłaściwych lub zawodnych procesów, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych. Zdarzenie operacyjne - każde...

Ricoeur - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

jedynym zdarzeniu, całego zła dziejów. I tak go rozumiał św. Paweł: „Dlatego też jak przez jednego...

Prawo - test 6

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1512

: tylko wtedy, gdy strony w czynności prawnej wprost tak ustalą z nadejściem zdarzenia, które określa stosowny przepis...

Orzeczenie - ustawa 1 - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

, iż przepis ten odnosi się jedynie do zadania rozumianego jako zdarzenie incydentalne w stosunku do pracy...

DZIAł I zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

zasadniczych) Fakty procesowe ♦ czynności procesowe - zachowania uczestników procesu ♦ zdarzenia procesowe...

Psychologia-wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1533

zeznań I blok: obiekt - zdarzenie obiektywne cechy przedmiotów postrzeganych czy osoba zna przedmiot...