Przez zdarzenie prawne należy rozumieć - strona 2

Pytania do egzaminu z prawa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 17668

prawne należy rozumieć każde zdarzenie, pociągające za sobą powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku...

Zdarzenie prawne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Wstęp do Prawa, Zdarzenie prawne (przypomnienie) Stosunek prawny jest stosunkiem społecznym. Normy...

Zdarzenie cywilnoprawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

prawnej). Klasyfikacja zdarzeń cywilnoprawnych: zdarzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu (tj. zdarzenia...

Zdarzenia prawne i ich podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

Zdarzenia prawne i ich podział Jak już powiedziano, stosunki prawne to niektóre ze stosunków...

Przepis i jego budowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

skutek Typowe zachowania ludzi mogą Zdarzenia prawne - (zjawiska przyrodnicze) -, zjawiska...

Siła wyższa - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2282

: Siłą wyższą jest każde zdarzenie zewnętrzne, występujące z takim natężeniem, że jego szkodliwym skutkom...

Zdarzenie cywilnoprawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 819
Wyświetleń: 3913

łączy powstanie stosunku prawnego, jego zmianę lub ustanie. Przykład: zdarzeniem będzie spalenie się dwu...

Elementy czynności prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego (art. 89 kc...

Termin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

jest zawsze zdarzeniem, które bez względu na jakiekolwiek zachowanie się stron na pewno nastąpi. WYRÓŻNIA SIĘ: terminy...