Termin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termin - strona 1

Fragment notatki:

TERMIN Jest to takie postanowienie w oświadczeniu woli, na podstawie którego skutek czynności prawnej ograniczony zostaje w czasie. Tym się różni od warunku, że nadejście terminu jest zawsze zdarzeniem, które bez względu na jakiekolwiek zachowanie się stron na pewno nastąpi.
WYRÓŻNIA SIĘ: terminy początkowe - przy terminie tym czynność prawna wywiera skutek dopiero od chwili gdy termin nadejdzie; terminy końcowe - przy terminie tym skutek czynności prawnej rozpoczyna się od razu, ale kończy się z nadejściem terminu. SPOSOBY OBLICZANIA TERMINÓW Stosowane są gdy ustawa, orzeczenie sądu, decyzja innego organu państwowego czy czynność prawna nie zawierają sposobu co do ich obliczania:
najkrótszą jednostką jest doba liczona od północy do północy,
termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym nie wlicza się dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące początek terminu,
termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu terminowi, a gdyby takiego dnia nie było w danym roku (29 lutego) w ostatnim dniu tego miesiąca (28 lutego). Przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia (nabywa więc pełnoletniość w dacie urodzin),
jeśli termin oznaczono na początek, środek lub koniec miesiąca, należy przez to rozumieć pierwszy, piętnasty (także w lutym) i ostatni dzień miesiąca, termin półmiesięczny odpowiada piętnastu dniom,
jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Q ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz