Przetwarzanie danych osobowych - strona 4

Formularz rekrutacyjny ze zmianami

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Robert Oktaba
  • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

formularza rekrutacyjnego. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zakres danych...

Postępowanie epidiologiczne

  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253

mogą być przetwarzane dane osobowe pacjenta, określone w art. 20 ust. 7 i 8 oraz w art. 21 ust. 4 i 5. 2. Powiatowy...

Typy dóbr osobistych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Dragun-Gertner
  • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

się ona na ogólnym założeniu, że już samo zbieranie i przetwarzanie danych osobowych nie jest dopuszczalne bez zgody...

Organy ochrony prawnej

  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2198

c) osoby prawne, Kto nie może wnieść skargi ; - organy władzy , ponieważ istotą skargi jest ochrona przed władzą - uczelnie publiczne - przedsiębiorstwa państwowe Naruszone prawa i wolności a) konstytucyjne art. 4 – sprawiedliwość społeczna „charakter prawny skargi” -actiopopularis - actiosimu...