Przepust - strona 8

Niweleta - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Ewa Homa
  • Budownictwo
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3521

nad mostami i przepustami, f. stosując pochylenia nie mniejsze niŜ 0,5 % (0,3 %) g. stosując pochylenia...

Przesłanki ekonomiczne

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
  • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

i odwodnienia wykopów czy nasypów, • budowli inżynieryjnych - mostów, ścian oporowych, przepustów, wiaduktów itp...

Notatki ekonomika

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Jakub Potulski
  • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1505

jest normatywnie MELIORACJE SZCZEGÓLOWE (TAB.4) sprawny drenaż; rowy i kanały odprowadzające wodę do pól; przepusty...