Charakterystyka opadu atmosferycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka opadu atmosferycznego  - strona 1 Charakterystyka opadu atmosferycznego  - strona 2 Charakterystyka opadu atmosferycznego  - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka opadu atmosferycznego (zmienność przestrzenna i czasowa).  Pomiary opadów.   Opady atmosferyczne są to spadające z atmosfery na powierzchnię Ziemi ciekłe lub  stałe produkty kondensacji pary wodnej. Opady atmosferyczne opisuje się, podając ich  rodzaj (deszcz, mżawka, śnieg, grad) oraz charakter (ciągłe, przelotne, ulewne, słabe  itp.). Ilość spadłego opadu wyraża się w mm jako wysokość opadu, która oznacza  grubość warstwy wody, jaka utworzyłaby się na powierzchni Ziemi, gdyby woda  opadowa nie odpływała, nie wsiąkała i nie parowała. Oprócz wysokości opadu często  wyznacza się również jego czas trwania (min, godz.) i natężenie (mm/h), (mm/min),  opad efektywny. Przy braku odpowiednich przyrządów natężenie określa się  wizualnie, biorąc pod uwagę nasilenie opadu (słaby, intensywny itp.).  Roczny przebieg opadów atmosferycznych charakteryzuje współczynnik pluwiometryczny:   gdzie Pi to opad w danym miesiącu, a P to suma opadów z całego roku. Prowadzi się  na podstawie 30-lecia. Zmienność opadów miesięcznych lepiej obrazuje wskaźnik  nierównomierności opadów:  Pi-suma opadu miesięcznego kolejnego miesiąca, P-suma opadów roczna. Przebieg  opadu w czasie można przedstawić za pomocą histogramu (słupki) i hietogramu  (wykres).     Natężenie opadu to stosunek wysokości opadu P do czasu t jego trwania:  I=P/t [mm/h lub mm/min].  Najczęściej prowadzi się pomiary opadów pionowych tj. deszczu, śniegu, krupy,  gradu. Wysokość opadu wyraża się w mm słupa wody nagromadzonej w jednostce  czasu. Pomiary wykonuje się na posterunkach opadowych za pomocą deszczomierzy  Hellmanna, pluwiografów. Pluwiograf mierzy na bieżąco opady deszczu (efektem jest  pluwiogram, który wskazuje jak w czasie zmienia się ilość opadu).     Do pomiaru grubości warstwy śnieżnej używa się laski śniegowej, łaty śniegowej,  walca śniegowego. Opad mierzony na posterunku różni się od rzeczywistego z wielu  powodów. Szacuje się że błędy systematyczne w skali roku wynoszą 15-30 % (w  górach więcej).  Zmienność czasowa:  Trzeba powiedzieć, że jest. Oprócz długookresowych zmian opadów w czasie,  interesujących z uwagi na potrzebę bilansowania ilości wody, w praktyce inżynierskiej  bardzo istotne są krótkookresowe zmiany opadu. Mają one znaczenie w zagadnieniach  obliczeń i projektowania kanalizacji miast, wymiarowania światła mostów i  przepustów, a także urządzeń melioracyjnych i systemów odwadniania. Przebieg  opadu w czasie można przedstawić w postaci histogramu, hietogramu, pluwiogramu 

(…)

… będzie
mniejszy niż zaprojektowanie, wykonanie i konserwacja sieci zaprojektowanej na
maksymalne przepływy. Deszcz miarodajny- jest to deszcz o czasie trwania
równym czasowi spływu pojedynczej cząsteczki z najodleglejszego punktu zlewni
do przekroju obliczeniowego. Natężenie deszczu miarodajnego (potrzebne do
obliczenia przepływu obliczeniowego w kanalizacji deszczowej) wg Błaszczyka:
gdzie c- okres…
… spływu (<1,
zależny od dzielnicy, np tereny zielone mają 0,15 a tereny przemysłowe 0,65), qnatężenie deszczu miarodajnego, F- powierzchnia zlewni [ha].
Zmienność przestrzenna:
Nie w każdym miejscu jest taki sam opad, w mieście w różnych miejscach pada różnie
(c jest różne, więc i Qobl jest różne), na świecie też są różne opady, ale do obliczeń
przyjmujemy, że rozkład jest równomierny. Na rozkład opadów…
… na kuli ziemskiej
oprócz strefowego rozkładu temperatur ma wpływ cyrkulacja atmosferyczna,
działalność cyklonalna i przeważające kierunki wiatru, a także rozmieszczenie lądów i
mórz oraz ukształtowanie terenu.
Do wyznaczania obszarowej wysokości opadów dla dowolnego obszaru na podstawie
pomiarów punktowych w stacjach obserwacyjnych można zastosować metodę izohiet,
metodę wielokątów równego zadeszczenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz