Przemyt - strona 24

Postępowanie karne - skrypt

 • dr hab. prof. nadzw Jerzy Skorupka
 • Postępowanie karne
Pobrań: 3731
Wyświetleń: 9254

POJĘCIA PODSTAWOWE Pojęcie prawa karnego procesowego prawo karne procesowe - zbiór norm regulujących proces karny, płaszczyzna normatywna; nadaje kształt prawny procesowi karnemu proces karny - zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest w ykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osąd...

Geografia poli

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2086

kontrolne, pozwala na szybka koncentrację sił, wymiana informacji, przemyt sił wojskowych i zaopatrzenia...

Historia Gospodarcza - rozwój

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

się górnictwo) Eksploatacja kolonii (handel zamorski, przemyt, korsarstwo, handel niewolnikami) Wojny handlowe...

Tezy i ich tłumaczenie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Polityka regionalna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 5670

bogatych, np. migracja biednych, rozwój transnarodowej przestępczości zorganizowanej, przemyt, handel...

Integracja europejska (skrypt)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Integracja europejska
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2212

z terroryzmem, handlem ludźmi, przemytem narkotyków i broni, korupcją i oszustwami),  zwalczanie rasizmu...

Prawo cywilne i pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2534

pochodzących m.in. z wytwarzania lub handlu narkotykami, przemytu, fałszowania pieniędzy lub papierów...

Obywatelstwo w prawie międzynarodowym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2352

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład VI – Obywatelstwo w prawie międzynarodowym Obywatelstwo stanowi węzeł prawny łączący państwo i osobą fizyczną. Jego istnienie wpływa na pozycję prawną jednostki na dwóch głównych płaszczyznach:   na płaszczyźnie prawa krajowego (np. ...

Kwestie społeczne wykład referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 14812

tamtejsze (groźniejsze niż u nas) wzory przestępczości (→ prostytucja, przemyt, handel narkotykami). Jednymi...

Skrypt - odpowiedzi na pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1134

Funkcje nauki o polityce. Opisowa (badanie rzeczywistości politycznej poprzez ujawnienie ważnych problemów politycznych; należy określić normę, czyli określonego stanu rzeczy, wskazanie zjawisk, które tych standardów nie spełniają oraz ukazanie ewentualnych środków zaradczych, wskazanie co jest dob...