Przemysł spożywczy - strona 26

Systemy opakowań

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Wiśniewska
 • Opakowania w marketingu
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2156

zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemii gospodarczej do pakowania produktów płynnych...

Ekosystemy i ich rozwój

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

do całkowitego zarośnięcia jeziora WPŁYW CZŁOWIEKA * chemizacja rolnictwa i przemysłu spożywczego wywołała...

Mieszanie-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1421

MIESZANIE Jest procesem podstawowym i powszechnie spotykanym w różnych branżach przemysłu...

Otoczenie komunikacyjne - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

w rozwój. Słabe zdolności adaptacyjne gospodarstw i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego do warunków...

Wpływ żywienia na rozwój i zdrowie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

, w nowoczesnym przemyśle spożywczym odgrywają one ogromną rolę. Do produktów spożywczych dodaje się często...

Ogólnozakładowe planowanie produkcji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2310

- w przemyśle spożywczym) i przedstawia w postaci wielopoziomowych schodkowych rozwinięć produktu. kartoteka...

Fuzje i przejścia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

-tych przejęła siedem firm detalicznych (przemysł spożywczy). Operacja ta nie tylko zachwiała finansami sieci...

Ekonomia historyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

w Europie : Judaizm, Chrześcijaństwo, Islam typy przemysłu - spożywczy, włókienniczy, rafineryjny, hutniczy...

Analiza jakościowa wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1008

i przemysłu spożywczego. Zapach wody oznacza się na zimno (z) w temperaturze pokojowej (201C) i na gorąco (g...