Przemysł ciężki - strona 8

Typy organizacji - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

ekonomicznych - przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego, lekkiego, rolno - spożywczego. Kryterium wielkości...

ZSRR - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1162

znalazła się cała gospodarka. Zamierzano przede wszystkim rozbudować przemysł ciężki ( górnictwo, hutnictwo...

Ewolucja wewnętrzna PRL-u

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1197

) ZAŁOŻENIA: znaczny wzrost produkcji przemysłowej oraz dochodu narodowego, budowa przemysłu ciężkiego...

GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

. w przemyśle ciężkim główna część wartości powinna być zaangażowana w fazę produkcji w toku, a w przemyśle...

Droga Polski do UE - problemy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

, - przewaga własności państwowej (zwłaszcza w przemyśle ciężkim). Eliminacja tych niekorzystnych deformacji...

Historia Gospodarcza - Opracowanie zagadnień

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Mazur
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1050

w przemyśle ciężkim, a następnie w lekkim bądź równocześnie. IX. ROZWÓJ KAPITALISTYCZNEGO ROLNICTWA. REWOLUCJA...