Przemoc domowa - strona 4

Kwestie społeczne wykład referat

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
  • Polityka społeczna
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 14728

jest przemoc domowa → „przemoc, podobnie jak miłosierdzie, zaczyna się w domu rodzinnym”. Przemoc domowa...

Alkoholizm jako choroba

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2443

, związane z zaniedbaniami i przemocą domową; b) utrata stałych związków osobistych i zawodowych, związana...

Socjologia - A.Lipski zadania domowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Aleksander Lipski
  • Socjologia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2184

są relacje przemocy). Innym źródłem nierówności ma być przemoc fizyczna; przemoc domowa, gwałt i molestowanie...

Prawo administracyjne - ważne pojęcia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

1 1. Definicja formalna a materialna przestępstwa Wyr óż niamy definicj ę : a) formaln ą - czyn okre ś lony przez ustaw ę jest przest ę pstwem /zawiera znamiona wymienione w ustawie/ b) materialn ą - odwo ł uje si ę do istoty czynu, zwraca uwag ę na szkodliwo ść spo ł eczn ą czynu, W Polsce mamy de...