Przekwalifikowanie - strona 8

Inflacja + bezrobocie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1855

gospodarczej, zwiększenie popytu globalnego. Łagodzenie skutków bezrobocia to: przekwalifikowania bezrobotnych...

Zbieg tytuów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie...

Mikroekonomia notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Beata Jamka
 • Mikroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 6230

opodatkowania pracy - mniejsze zasiłki bezrobotnych - przekwalifikowania, szkolenia - poprawa mobilności siły...

Rodzaje ubezpieczeń pracowniczych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

, przysługują jeżeli orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy...

Rynek pracy 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ewa Kosycarz
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

zasobów pracy (- wykształcenie, okres pozostawania bez pracy, chęć przekwalifikowania się itp.) •płaca...