Przekwalifikowanie - strona 9

Rynek pracy - prawo Okuna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ewa Kosycarz
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1568

i przekwalifikowanie kadr, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz pozostałe wydatki, obejmujące m.in.: delegacje służbowe...

Wycena aktywów i pasywów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1638

- przekwalifikowanie do inwestycji krótkoterminowej i wycena w wartości rynkowej Rozwiązanie: W tysiącach BZ BO Zmiana...

Bezrobocie i polityka zatrudnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3143

przekwalifikowania lub doskonalenia zawodowego. Przybierają one najczęściej dwie postacie. Pierwsza to państwowe...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1862

wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania...

Aktywa finansowe - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1295

) Objaśnienia do schematu: Nabycie papierów wartościowych według ceny nabycia (zakupu) a) Przekwalifikowanie...