Przekwalifikowanie - strona 19

Aktywizacja zawodowa absolwentów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

przekwalifikowania się zawodowego. Rząd ma zamiar zachęcać szkoły, zwłaszcza wyższe, do tworzenia tzw. biur karier...

Ekonomika integracji europejskiej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika integracji europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1638

kierunków specjalizacji w stronę bardziej innowacyjnych, - rosną koszty związane z przekwalifikowaniem...

Zarządzanie strategiczne

  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 6482

sieciowe. Inwestowanie w nowe wyroby, przekwalifikowanie pracowników, rozszerzanie i umacnianie asortymentu...

Polityka zatrudienia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Piotr Łukasiewicz
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

zawodowego młodzieży (stykając się z polityką oświatową), podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania...