Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Wizerunek firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Wizerunek firmy - strona 1 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Wizerunek firmy - strona 2 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Wizerunek firmy - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA STRATEGICZNA
PRZEDSIĘBIORSTWA SPIS TREŚCI strona
WSTĘP
3
1.
Charakterystyka przedsiębiorstwa
4
2.
Przedmiot działalności
5
3.
Misja przedsiębiorstwa
7
4.
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
8
5.
Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa
12
6.
Otoczenie bliższe przedsiębiorstwa
14
Konkurencja, klienci, dostawcy
7.
Analiza SWOT
17
8.
Analiza sektorowa wg. Portera
19
Macierz BCG, mapa grup strategicznych
PODSUMOWANIE
25
PLANOWANIE STRATEGICZNE
26
- Utrzymanie przedsiębiorstwa w przyszłości
- Restrykturyzacja wnętrza firmy
- Dywersyfikacja WSTĘP Przedstawiana poniżej analiza strategiczna odzwierciedla sytuacje Przedsiębiorstwa Utrzymania Dróg i Mostów, które działa w województwie śląskim. Pierwsze zapiski na temat przedsiębiorstwa sięgają roku 1945. Aktualne image firmy jest rezultatem kilkudziesięcioletniej działalności na regionalnym rynku usług w zakresie budowy utrzymania dróg i obiektów z nimi związanych. Przedsiębiorstwo aktualnie jest w fazie prywatyzacji bezpośredniej. Aktualny przebieg zmian może mieć kolosalny wpływ na charakter przedsiębiorstwa, może nawet być czynnikiem wpływającym na jego dalsze istnienie. Jeśli restrukturyzacja przedsiębiorstwa przebiegła by pomyślnie to jego celem powinno być:
utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku,
pozyskanie nowych kontrahentów.
Na podstawie niżej opracowanej analizy strategicznej chcemy przedstawić fakty dokonania oraz ewentualne problemy, które mogą wyniknąć w czasie działalności przedsiębiorstwa na rynku w bliższym czasie.
CHARAKTERYSTYKA FIRMY

(…)

… do różnych specjalistycznych robót np. zwyżki,
budowę nawierzchni typu: parkingi, place,
roboty na indywidualne zamówienia.
Zakres własnego potencjału technicznego przewidzianego i potrzebnego do realizacji zamówienia to:
A: SPRZĘT
koparka FMB Bumar-Proma (rok produkcji 1990),
spychacz - ZSRR (1983),
sprężarka - Stalowa Wola (1996),
rozkładarka mas bitumicznych - Niemcy (1990),
walec statyczny ZNMD Madro - Pabianice (1989),
walec statyczny - NRD (1990),
walec ogumiony - NRD (1974),
walec wibracyjny Madro - Kraków (1993),
skrapiarka - Remonter Madro - Wrocław (1984),
ciągnik kołowy Ursus - Warszawa (1989),
piła do cięcia asfaltu Madra - Kraków (1994)
B: POJAZDY
samochód samowyładowawczy Star - Starachowice,
samochód dostawczy FSC - Lublin (1990),
C: WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
otoczarnia zlokalizowana W Dąbrowie Górniczej Madro - Kraków (1984)
Natomiast zakres dzierżawionego potencjału technicznego to:
A: SPRZĘT
równiarka - Dzierżawa ZIB - Poręba,
B: POJAZDY
samochód samowyładowawczy ZSRR - dzierżawa Zakład Usług Transportowych s. C. Zawiercie.
Budownictwo drogowe w regionie Zawiercia.
Katastrofalny stan dróg i chodników w regionie Zawiercia jest widoczny gołym okiem. Od lat nie buduje się nowych chodników…
… i osobliwości firmy, w stopniu w jakim udaje się je realizować, kształtuje pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Tak też misją opisywanej przez nas firmy jest: współtworzenie i ulepszenie wysokiej jakości masy bitumicznej tzn. asfaltobetonu oraz szereg usług związanych z robotami drogowymi.
Produktem przedsiębiorstwa jest produkcja i sprzedaż asfaltu (asfaltobetonu) oraz świadczenie usług w tym zakresie…
… robót dopilnowuje prawidłowego odbioru terenu budowy oraz egzekwowania należności za wykonanie usług.
Kierownictwo Grupy Robót - jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z polskimi warunkami i prawem budowlanym. Ponad to współpracuje z Inspektorami Nadzoru powołanymi przez inwestora.
Wytwórnia Mas Bitumicznych oraz laboratorium - do tego działu należy produkcja różnego typu mas asfalto-betonowych…
… nie posiadających żadnych uprawnień można przyjąć na umowę - zlecenie co obniży koszty związane z wynagrodzeniem. Aby poszerzyć działalność na rynku robót drogowych można zakupić receptę na wytworzenie masy standardu pierwszego opartą na bazaltach.
Dodatkowo można uatrakcyjnić usługi stacji benzynowej wyposażając ją w myjnię samochodową i sklep. W późniejszym terminie można przebudować aktualne warsztaty w stację…
… z płatnościami wynikającymi z wpływów jakie przedsiębiorstwo uzyskuje w skutek swojej działalności oraz wpłat związanych z kosztami przedsiębiorstwa.
5. ANALIZA MAKROOTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA Makrootoczenie można podzielić na sześć mniejszych segmentów:
otoczenie ekonomiczne,
otoczenie technologiczne,
otoczenie społeczne,
otoczenie demograficzne,
otoczenie polityczne i prawne,
otoczenie międzynarodowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz