Przekrój geologiczny gruntu - strona 7

Budownictwo - pytania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Budownictwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1106

gruntu - moduł ściśliwości 17. Opisz stateczność zapory na obrót i na przesunięcie. 18. Przekrój...

Budownictwo ziemne-definicje

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Budownictwo ziemne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1932

przejściowe przy łukach poziomych. Natężenie ruchu - liczba pojazdów przejeżdżająca przez przekrój poprzeczny...

Budownictwo-opracowanie zagadnień

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Aureliusz Kolonko
  • Budownictwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

. Warunki prawidłowego zasypywania wykopów - grunt sypki o odpowiednim uziarnieniu, - zagęszczanie warstwami...