Przeciwciało - strona 20

Wstęp do biochemii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

przeciwciałem związanym z barwnikiem fluorescencyjnym Stanowią podporę strukturalną; biorą udział w ruchach...

Fizjologia - test

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Fizjologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 770

globuliny c) alfa 2 globuliny d) albuminy 13. Najliczniejsze przeciwciała to : a) IgG b) IgA c) IgD d) IgE e...

AIDS - Dżuma XX wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

na chorobę podobną do AIDS w końcu lat 50. W zachowanej po nim surowicy krwi odkryto przeciwciała HIV...

MHC-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Immunologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

są limfocytami które wspomagają zarówno odpowiedź cytotoksyczną jak i produkcje przeciwciał przez limfocyty B...

Immunologia - wykład 11

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Marlena Szalata
 • Immunologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

przed niektórymi inwacjami - Odnowa krótkotrwała, należy ją ponawiać co 3 tygodnie - Przeciwciała są podawane...

Rodzaje antygenów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2744

ma takie same epitopy, jak nitrogenaza Klebsiella. Po infekcji tymi bakteriami organizm wytwarza przeciwciała...

Witaminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2450

nerwowego Podnosi odporność immunologiczną organizmu i uczestniczy w tworzeniu przeciwciał Objawy niedoboru...

Leki przeciwnowotworowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Dr Główczyk-Zubek
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

. antybiotyki cytostatyczne 4. alkaloidy 5. enzymy, hormony, przeciwciała 6. inne Legend Drug Class Sub-class...

Składniki mleka - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

noworodki w przeciwciała (12%ogółu wszystkich białek, po czterech dniach spada do 0,5%) Laktoza -zbudowana...