Prozodia

Prozodia wiersza.

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1148

, Klauzula i Systemy wersyfikacyjne (z I tomu Poetyki), oraz Prozodia języka polskiego. ...

Umiejętności społeczne

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Psychologia ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

, co przejawia się np. unikaniem kontaktu wzrokowego, na słabym wyczuciu prozodii, emocjonalnego zabarwienia...

Funkcje języka wg R. Jakobsona

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5054

form czasownika posiłkowego, przysłówków i przyimków) - rozbudowana prozodia (często) - poszczególne...

Literatura a muzyka-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Literatura porównawcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

i prozodii, specyficznej warstwy fonicznej dzieła. Świadomie kształtowane zarówno w związku z muzyką natury...