Promieniowanie słoneczne - strona 7

Budownictwo pasywne - wprowadzenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

o wiele większą rolę odgrywają zyski ciepła od promieniowanie słonecznego. Projekt architektoniczny budynku...

Odnawialne źródła energii - cz. 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • Odnawialne źródła energii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1519

- charakteryzuje procentowo ilość energii z całkowitego promieniowania słonecznego pochłoniętej przez absorber...

Vademecum z meteorologii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 861

Heliograf- usłonecznienie rzeczywiste Termostos- promieniowanie słoneczne; kilka połączonych...

Podział pókłuli - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1197

fotyczna – tam odbywa się produkcja pierwotna Strefa dysfotyczna – promieniowanie słoneczne przenika...

Fizyka budowli - pytania egzaminacyjne Part 13

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

promieniowania słonecznego: a)………………………………………….. b) ………………………………………….. c) ………………………………………….. (konwersja...

Definicje dla studentów - meteorologia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 1267

powietrza, zwanych procesami klimatotwórczymi. Źródłem ich energii jest promieniowanie słoneczne. Stąd...