Profesja - strona 11

"Stulecie dziecka" Ellen Key - życiorys

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1281

ścisłych, społecznych lub estetycznych, przygotowywać się będą do różnych urzędów i profesji. Szkoła...

Goffman - rytuał interakcyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Bętkowski
 • Antropologia
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 2611

społecznych, przy czym może to być obraz zbiorowy, np. dobre świadectwo wystawiane danej profesji, czy religii...

Jak zamierzam osiągnąć sukces

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

się nad wyborem drogi zawodowej w swoim życiu, kilka razy zmieniałam swoją profesje, dlatego też ów temat przepadł...

Miasto i prawa miejskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2828

miasta to jakby profesja miasta, a więc główne dziedziny działalności jego mieszkańców od których zależy...

Koło Wiedenskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

w sformalizowanych strukturach organizacyjnych. Składało się z ludzi o różnych profesjach, którzy nieregularnie...

Wolność ekspresji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1225

, że nie powinno się tego czynić to powodowałoby sankcje dla osób spoza profesji dziennikarskiej, które chcą przekazywać informacje...

Rozwój drukarstwa w XV wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

, oprócz wyspecjalizowanych tej dziedzinie rzemieślników, byli różnej profesji przedsiębiorcy: kupcy...

Prostytucja w ujęciu historycznym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

prostytucji, * podjęcie działań resocjalizacyjnych wobec osób, które już działają w tej profesji...