Produkcyjność - strona 11

Makroekonomia WYKŁAD 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2142

! Przy wzroście zasobów kapitałowych rośnie produkt całkowity i zatrudnienie, a także produkcyjność...

Wahania koniunkturalne - zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1750

technologiczny zwiększył poziom produkcyjności pracy. W długim rośnie podaż, spadają ceny, rośnie popyt globalny...

Rynek pracy 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ewa Kosycarz
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

produkcyjności, •ograniczenie zjawiska „pracującej biedoty”. W Polsce osoby bezrobotne mogą skorzystać...

Gleboznawstwo - wykład 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

wyjątkowo korzystnych z punktu widzenia żyzności i produkcyjności.  Poziom akumulacyjny osiąga 40 -60cm...

Teorie bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1610

społeczne, koszty zwolnień z pracy, koszty przyjęć do pracy, koszty szkoleń) a krańcową produkcyjnością...

Teorie rynku pracy

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 5061

, jaką kieruje się przedsiębiorstwo w swym działaniu, jest zasada krańcowej produkcyjności pracy5...

Zagadnienie-kapitał i ziemia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

na usługi kapitału. Primo - wskutek zmniejszenia nakładów pracy maleje również krańcowa produkcyjność...