Proboszczów - strona 6

Przemiany społeczne jako kairos

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Franciszek Wielebski
  • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

nakładały się na siebie. Polegało to na powiązaniu różnych sfer życia z konkretnymi osobami (proboszcz...

Przemiany społeczne jako kairos - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Franciszek Wielebski
  • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

nakładały się na siebie. Polegało to na powiązaniu różnych sfer życia z konkretnymi osobami (proboszcz...

Art. 25 Konstytucji z 1997

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Krzysztof Krassowski
  • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

dni zmienny? → proboszcz informuje, 5 dni nieprzekraczalne (ustawa o aktach stanu cywilnego) art. 12...