Przemiany społeczne jako kairos - Kultura stabilna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemiany społeczne jako kairos - Kultura stabilna  - strona 1 Przemiany społeczne jako kairos - Kultura stabilna  - strona 2 Przemiany społeczne jako kairos - Kultura stabilna  - strona 3

Fragment notatki:

Przemiany społeczne jako kairos Kultura stabilna - społeczeństwo tradycyjne, dominowała w niej rodzina wielopokoleniowa, zawód dziedziczono po rodzicach, charakterystyczne było tępienie wszelkich zmian, brak dynamizmu i migracji (stabilność zamieszkania), stabilność duchowa. Mentalność ludzi pochodzących z kultury stabilnej oparta była o tradycyjność i zamknięta na nowinki. Specyficzne więzi i relacje społeczne nakładały się na siebie. Polegało to na powiązaniu różnych sfer życia z konkretnymi osobami (proboszcz, lekarz, nauczycielka). Panująca stałość i wręcz skostnienie myślenia prowadziło do utrwalania się konformistycznego światopoglądu.
Wraz z uprzemysłowieniem (połowa XIX w.)pojawia się konieczność zatrudniania mas robotniczych. Proces migracji z mniejszych środowisk do miast wstrząsnął społeczeństwem tradycyjnym. Relacje z osobowych zmieniły się w relacje poprzez spełnianie funkcji. W tym okresie szczególnie znaczące zmiany to: demokratyzacja i masowość procesów społecznych, rewolucja w środkach informacji i komunikacji, przemiany modelu rodziny (w kult. stabilnej duża ilość dzieci była znakiem błogosławieństwa). Kultura rozwojowa - społeczeństwo nowoczesne, cechuje ją bardzo szybka asymilacja zmian i modyfikacja standardów zachowań. Różne środowiska promują nowe standardy, które w bardzo krótkim czasie ulegają kolejnym przeobrażeniom, równie szybko akceptowanym przez społeczeństwo - zanika wszelka stabilność. Charakterystyczna jest także wielość i konkurencja wśród różnorodnych systemów wartości. Stają się one towarem na rynku światopoglądowym. Wielość i konkurencja ( pluralizm ) ujawnia się na dwóch płaszczyznach: kultury (pluralizm kulturowy:systemy wartości, filozofia, religie) oraz struktur społecznych (pluralizm strukturalny). Społeczeństwo homogeniczne: − jednorodne
− zbiorowości samowystarczalne
− bezwolne wprzęgnięcie w mechanizmy społeczne
− relacje osobowe
− jedna osoba spełnia małą ilość ról społecznych Społeczeństwo pluralistyczne: − zróżnicowane
− zbiorowości wyspecjalizowane
− dobrowolna decyzja o formach uczestnictwa w życiu społecznym
− relacje nieosobowe
− jedna osoba spełnia wiele ról społecznych Cechy Kościoła: w kulturze stabilnej: − Kościół ludu − ścisły związek między społeczeństwem a Kościołem
− masowość w relacjach środowiska religijnego
integracja społeczna
− akcentowanie prawa i posłuszeństwa
− autorytet, roszczenia władcze, dominacja urzędu
− ekspansywność
− opiekuńczość (paternalizm) w kulturze rozwojowej:

(…)


− ekspansywność
− opiekuńczość (paternalizm)
w kulturze rozwojowej:
− Kościół wyboru
− Kościół jedną z wielu struktur społecznych
sekularyzacja - wyzwalanie się obszarów świeckich spod wpływów religijnych
− konkurencja sakralności ze świeckością
− urzędowość schodzi na dalszy plan, bardzie liczy się charyzmat
− przekonywanie, a nie zmuszanie do wyboru wartości
− diakonia (służba)
− charakter ludowy
− rodzina…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz