Przemiany społeczne jako kairos - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemiany społeczne jako kairos - wykład - strona 1 Przemiany społeczne jako kairos - wykład - strona 2

Fragment notatki:


Przemiany społeczne jako kairos Kultura stabilna - społeczeństwo tradycyjne, dominowała w niej rodzina wielopokoleniowa, zawód dziedziczono po rodzicach, charakterystyczne było tępienie wszelkich zmian, brak dynamizmu i migracji (stabilność zamieszkania), stabilność duchowa. Mentalność ludzi pochodzących z kultury stabilnej oparta była o tradycyjność i zamknięta na nowinki. Specyficzne więzi i relacje społeczne nakładały się na siebie. Polegało to na powiązaniu różnych sfer życia z konkretnymi osobami (proboszcz, lekarz, nauczycielka). Panująca stałość i wręcz skostnienie myślenia prowadziło do utrwalania się konformistycznego światopoglądu.
Wraz z uprzemysłowieniem (połowa XIX w.)pojawia się konieczność zatrudniania mas robotniczych. Proces migracji z mniejszych środowisk do miast wstrząsnął społeczeństwem tradycyjnym. Relacje z osobowych zmieniły się w relacje poprzez spełnianie funkcji. W tym okresie szczególnie znaczące zmiany to: demokratyzacja i masowość procesów społecznych, rewolucja w środkach informacji i komunikacji, przemiany modelu rodziny (w kult. stabilnej duża ilość dzieci była znakiem błogosławieństwa). Kultura rozwojowa - społeczeństwo nowoczesne, cechuje ją bardzo szybka asymilacja zmian i modyfikacja standardów zachowań. Różne środowiska promują nowe standardy, które w bardzo krótkim czasie ulegają kolejnym przeobrażeniom, równie szybko akceptowanym przez społeczeństwo - zanika wszelka stabilność. Charakterystyczna jest także wielość i konkurencja wśród różnorodnych systemów wartości. Stają się one towarem na rynku światopoglądowym. Wielość i konkurencja ( pluralizm ) ujawnia się na dwóch płaszczyznach: kultury (pluralizm kulturowy:systemy wartości, filozofia, religie) oraz struktur społecznych (pluralizm strukturalny). Społeczeństwo homogeniczne: jednorodne
zbiorowości samowystarczalne
bezwolne wprzęgnięcie w mechanizmy społeczne
relacje osobowe
jedna osoba spełnia małą ilość ról społecznych Społeczeństwo pluralistyczne: zróżnicowane
zbiorowości wyspecjalizowane
dobrowolna decyzja o formach uczestnictwa w życiu społecznym
relacje nieosobowe
jedna osoba spełnia wiele ról społecznych Cechy Kościoła: w kulturze stabilnej: Kościół ludu ścisły związek między społeczeństwem a Kościołem
masowość w relacjach środowiska religijnego
integracja społeczna
akcentowanie prawa i posłuszeństwa
autorytet, roszczenia władcze, dominacja urzędu
ekspansywność
opiekuńczość (paternalizm) w kulturze rozwojowej: Kościół wyboru Kościół jedną z wielu struktur społecznych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz