Migracja zanieczyszczeń w ekosystemach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Migracja zanieczyszczeń w ekosystemach - strona 1 Migracja zanieczyszczeń w ekosystemach - strona 2 Migracja zanieczyszczeń w ekosystemach - strona 3

Fragment notatki:


   1.   Migracja zanieczyszczeń w ekosystemach- schemat i przykłady            Przykl.1  A oto inny przykład. Jest rok 1953, kwiecień. Miasto Troy w stanie Nowy York  zostało zalane przez nagłe oberwanie się chmury. W czasie ulewy fizycy z pobliskich  laboratoriow uniwersyteckich, ktorzy prowadzili badania nad radioaktywnością,  zauwazyli nagły wzrost promieniowania naturalnego tzw. tła. Okazało się, ze to właśnie  deszcz był wysoko radioaktywny. Pył radioaktywny z probnych naziemnych wybuchow w  stanie Nevada został przeniesiony wraz z masami powietrza i sprowadzony na ziemię w  strugach ulewnego deszczu. Niektorzy fizycy ostrzegli swe zony, by zatrzymały dzieci w  domach. Nie wydali jednak zadnego publicznego oświadczenia, gdyz pogwałciłoby to  przepisy o tajemnicy wojskowej. Jednak naukowcy wykazują silną tendencję do  porozumiewania się między sobą i niebawem fizycy w całych Stanach Zjednoczonych  prywatnie mierzyli radioaktywność deszczu i kurzu. I wszędzie było to samo: powietrze,  gleba, woda, zywność były skazone radioaktywnie.  Stan Nevada lezy nad Pacyfikiem, stan Nowy York nad Atlantykiem. Wbrew  przewidywaniom ekspertow wojskowych o wystąpieniu jedynie lokalnych skazeń i  wyniesieniu pyłu na tak znaczne wysokości, ze nie będzie on stanowił zagrozenia dla  powierzchni ziemi, okazało się ze prądy powietrzne przeniosły go na odległość 5000 km  i wraz z opadami atmosferycznymi dotarł on do powierzchni Ziemi.         Przykl.2  Kiedyś uwazano, ze zatapianie odpadow rtęciowych nie zagraza środowisku. Sądzono, ze rtęć  sedymentując dociera do odpadow dennych i w ten sposob zostaje wyłączona z obiegu. Okazało  się jednak, ze w naturalnych warunkach rtęć metaliczna utlenia się powoli do jonow rtęciawych  a następnie rtęciowych, by wreszcie pod wpływem mikroorganizmow przekształcić się w  związek metylortęciowy o charakterze lipfilowym a więc wchłanianym przez plankton (łąńcuch  troficzny prowadzący do skorupiakow, ryb, fok).  W 1965 roku w Holandii pomiędzy Hagą a Harlemem fale oceanu wyrzuciły na brzeg duze ilości  martwych ryb, w organizmie ktorych stwierdzono duzą ilość siarczanu miedzi. Okazało się, ze  źrodłem zanieczyszczeń był przemysł chemiczny zlokalizowany nad Zatoką Meksykańską, przy  czym zawartość związkow miedzi w spuszczanych ściekach nie przekraczała wartości  normatywnych. U wybrzezy Europy ich koncentracja była jednak 500 x większa.    Przykl.3  W wyniku naziemnych prob jądrowych  prowadzonych w USA w latach 50  największemu napromieniowaniu ulegli 

(…)


Eskimosi i Lapończycy, chociaz opad pyły
radioaktywnego w Arktyce był 10-krotnie
mniejszy niz w strefie umiarkowanej.
Uproszczona budowa łańcucha troficznego:
a) porosty (silnie absorbujące pył z
powietrza)
b) porosty to głowny składnik pozywienia karibu i
reniferow
c) karibu i renifery podstawowy pokarm Lapończykow i
Eskimosow
2. Relacja człowiek-środowisko, formy interakcji
3.
Zdolność nośna ekosystemu a liczebność populacji w systemach naturalnych i
antropogenicznych. Teoria Malthusa
4. Mechanizm efektu termicznego (cieplarnianego)
5. Mechanizm destrukcji ozonosfery przez freon
6. Czynniki decydujące o rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w atmosferze
7. Metody osłabienia wpływu erozji wodnej i eolicznej na degradację gleb

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz