Primus - strona 2

Katolicyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

Papieża zgodnie z zasadą primus inter pares. Tam powstała pierwotna wersja Apostolskiego Wyznania Wiary...

Łacina dla prawników - słówka

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Maria Aftowicz
 • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2786

- niebezpieczny praecipuus, praecipa, praecipum- szczególny privātus, privāta, privātum- prywatny primus, prima...

Starożytny Rzym-omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

cezaryzmu - princeps- pierwszy w senacie, pierwszy wśród równych (primus inter pares) - władza...

Wykład - Dedukcja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

bezpośredniej. Stanowisko Prezydenta jako szefa kolegialnej egzekutywy opiera się na zasadzie ( primus- inter...

Skład Rady Ministrów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

ministra, który w XIX w. był jednym z członków rządu. Był to primus inter pares-( pierwszy wśród równych...

Części ciała człowieka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253

części wolnej kończyny górnej   Palce ręki (digiti manus)   - palec pierwszy czyli kciuk (digitus primus...

Sobór Nicejski - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

się ze środowiska prezbiteratu, gdzie „papież Aleksandrii” był wybierany spośród nich jako „Primus inter pares...

Tabelka - paremie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

,-ere iść, kroczę primo - dat., sing., adj., primus,-a,-um najpierw occupanti - occupo,-are zajmuję 25...

Apostołat

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Andrzej Wańka
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1239

ze wspólnoty Kościoła. Prymat Termin prymat wywodzi się od łac. primus - pierwszy. W Kościele termin ten odnosi...