Primus

Arystoteles - Nieśmiertelność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Gabriel Kisiel
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

zawierają nutę platonizmu > ANIMA EST ACTUS PRIMUS CORPORIS FISICI, POTENTIAM VITA HABENTIS- dusza...

Filozofia a religia - Teoria intelektu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

, na czele stoi primus motor (pierwszy motor) poznający siebie. Cechą świata jest wieczny ruch, a napędem...

Istota uwarunkowania badania- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

, Anglia) - Primus Inter pares - decydują o losach Europy, zapewniają względną stabilność i zasady rodzącej...

Cyprian z Kartaginy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

. Piotr - primus inter pares. L. 66 „Nikt z nas nie ustanowił się biskupem nad biskupami” (episcopum...

Artykuły wyznaniowe konstytucji marcowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

społeczeństwa. Według drugiego sposobu rozumienia tego artykułu, dochodziło do zastosowania zasady primus inter...

Model parlamentarno-gabinetowy i prezydencki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1113

mu pozostałych członków gabinetu. Kanclerz nie jest primus inter pares jak w „klasycznym” modelu . Ministrowie...

Modele egzekutywy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2681

i nowy rząd.System ten występuje np. w Niemczech. c) System resortowy Premier jest wśród ministrów primus...

Skrypt z łaciny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1274

, po pierwszym mężu primus inter pares pierwszy wśród równych a quo od którego (np. termin) sententia wyrok...

Powstawanie komórek rozrodczych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Embriologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1393

kierunkowym (polocytus primus) Drugi podział mejotyczny daje: - ootydę - drugie ciałko kierunkowe (polocytus...