Prerogatywa - strona 8

Wykład - Prezydent

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

to prerogatywy. Kompetencje prezydenta: - funkcja arbitrażu - w stosunku do sejmu uprawnienia; - organizacyjne...

Wykład - Utworzenie konsulatu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konsularne i dyplomatyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

za konsula Narodu francuskiego, nie mając od Nas Komisji” (Ordonans Morski z 1681 r.)  Prerogatywa głowy...

Formy rządów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

uprawnieniami posiada on prerogatywy, których realizacja nie wymaga kontrasygnaty premiera ani ministrów...

Partycypacja - ćwiczenia

 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

odpowie­dzialności za decyzje, które tradycyjnie należały do prerogatyw kie­rowniczych. Autorytaryzm w zarządzaniu...

Druga Rzeczpospolita

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1505

zwykłego trybu, czyli kontrasygnaty, kompetencje osobiste (prerogatywy) - nie wymagały kontrasygnaty...

Ułaskawienie-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

. ). Jest to tradycyjna prerogatywa głowy państwa- monarchy, prezydenta lub kolektywnego organu w danym państwie tę rolę...