Administracja współczesna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja współczesna - wykład - strona 1 Administracja współczesna - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA WSPÓŁCZESNA REPUBLIKI LIB - DEM. Rys historyczny Zmiany mapy politycznej Europy po I Wojnie Światowej
Nowe Republiki opierały swoje ustroje na III Republice Francuskiej
M. Habsburgów: Austria, Czechosłowacja, Węgry (monarchia od 1920); m. Hohenzollernów - Rep. Weimarska; M. Romanowów - Litwa, Estonia, Łotwa, Finlandia, Ukraina (1919-1921). Powstała też II RP
Pozostałe Republiki: P. Iberyjski: Portugalia (1910-1926), Hiszpania (1931-1936), Bałkany: Grecja (1927-1935); poza tym Rep. Irlandii (od 1919)
Zmiany w starych republikach Francja: częste zmiany rządu bez osłabienia władzy administracyjnej, m.in. dzięki nadaniu w 1934 roku specjalnych uprawnień premierowi. USA: wracają do polityki zagranicznej, w ustroju zwiększanie roli federacji kosztem stanów; Od Roosevelta zwiększanie roli prezydenta; (orędzia, 1930 - podporządkowane urzędy, 1939 - kancelaria prezydenta); wprowadzono Urząd Białego Domu
Nowe republiki Prezydent Republika Weimarska: kadencja 7-letnia; obok prezydenta istotna rola kanclerza; mógł być pozbawiony stanowiska w referendum (2/3 głosów); odpowiadał przed Trybunałem Państwa; Austria: wybór bezwzględną większością głosów ZN; kadencja 4-letnia; ponosił odpowiedzialność konstytucyjną - ZN kierowało sprawę do TK
Czechosłowacja: wybór bezwzględną większością przez ZN; kadencja 7 lat; odpowiedz. Konstytucyjna za zdradę stanu; Finlandia: wybór przez kolegium 300 elektorów wybieranych przez ludność (wyjątek: Stahlberg); kadencja 6 lat; sprawę odpowiedzialności konstytucyjnej rozstrzygał Sąd Najwyższy
Łotwa i Litwa : wybór przez Sejm na 3 lata; odpowiedzialność konstytucyjna; na Łotwie możliwość zdymisjonowania prezydenta przez uchwałę Sejmu (2/3); Estonia - nie ma prezydenta; funkcje głowy państwa wypełniał premier.; Irlandia - (1922-1937) głową państwa monarcha angielski; znaczne uprawnienia wykonawcze i ustawodawcze; nowa konstytucja republikańska - prezydent wybierany w wyborach powszechnych; Grecja - konstytucja z 1927 - wybór przez ZN na 7 lat; Hiszpania - wybór przez elektorów na 6 lat; odpowiedzialność konstytucyjna i polityczna (dwukrotne bezpodstawne rozwiązanie parlamentu - rozstrzyga Kongres - N. Zamora 1936)
A. Centralna Powoływanie ministrów - wyjątki : Austria i Estonia - parlamentt ; Irlandia - Przedstawiciel Korony (do 1937); Rep Weimarska i Austria - kanclerze na czele rządów z jednoczesnymi dużymi prerogatywami; Finlandia, Litwa, Czechosłowacja - premierzy tylko koordynują prace rządów; Estonia - premier głową państwa
Ministrowie - odpowiedzialność parlamentarna, polityczna, solidarna, indywidualna, konstytucyjna
Terytorialna

(…)

… tylko koordynują prace rządów; Estonia - premier głową państwa
Ministrowie - odpowiedzialność parlamentarna, polityczna, solidarna, indywidualna, konstytucyjna
Terytorialna
Niemcy
12 państw oraz 3 WM - Hamburg, Lubeka, Brema
Każdy kraj związkowy posiadał swoją konstytucję najważniejsza konstytucja Prus z XI.1920 roku - organem ustawodawczym Sejm Krajowy + inicjatywa obywatelska + referendum ludowe. Egzekutywa - ministerium państwowe; prowincje reprezentowała Rada Państwa; Austria
7 krajów związkowych z sejmami krajowymi wybieranymi w 5-przymiotnikowych wyborach; egzekutywa da rządów krajowych wybieranych przez sejmy; Kraj podzielony na gminy wiejskie i miejskie
Państwa jednolite - zmiany:
republiki nadbałtyckie - zniesienie podziału na gubernie (por. Rosja)
Finlandia - departamenty (prefekci), powiaty (podprefekci…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz