Ułaskawienie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ułaskawienie-opracowanie - strona 1 Ułaskawienie-opracowanie - strona 2 Ułaskawienie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

UŁASKAWIENIE Organ właściwy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ( Art. 139 K. ). Jest to tradycyjna prerogatywa głowy państwa- monarchy, prezydenta lub kolektywnego organu w danym państwie tę rolę. Rzadziej uprawnienie to przysługuje rządowi. Jest to przejaw ingerencji władzy wykonawczej we władzę sądowniczą. Interesującą ( choć tylko z punktu widzenia teoretycznego ) kwestią jest to, czy jest to fragment wymiaru sprawiedliwości czy wręcz przeciwnie- dopuszczalnym prawnie i uświęconym tradycją wyjątkiem od niego. Nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Zakres uznaniowy- fakultatywne- pełna swoboda Prezydenta RP a. brak jest regulacji materialnoprawnych, co jest świadomym zabiegiem ustawodawcy. Uregulowano jedynie kwestie proceduralne. b. prawo łaski to prerogatywa - nie wymaga kontrasygnaty premiera ( Art. 144 ust. 3 pkt 18 K. ) c. granicą stosowania powinien być minimalny próg akceptacji społecznej, a kara ta nie powinna być w praktyce, poprzez łaskę, uczyniona fikcją. Ułaskawienie może polegać na: 1. zmniejszeniu orzeczonej kary 2. warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary 3. przedterminowe zwolnienie 4. całkowite darowanie orzeczonej kary 5. wcześniejsza likwidacja prawnych skutków skazania ( w szczególności wcześniejsze zatarcie kary ). 6. ABOLICJA INDYWIDUALNA ( kontrowersyjne )- darowanie odpowiedzialności karnej z góry- zanim odpowiedzialność w ogóle zostanie sprawcy przypisana. 7. ułaskawienie nie dotyczy cywilnoprawnych następstw skazania ( nie jest podstawą do domagania się odszkodowania za niesłuszne skazanie ). W praktyce można objąć ułaskawieniem karnoprawny obowiązek naprawienia szkody ( Art. 39 pkt 5 kk ), bo to jest środek karny. Jednak ułaskawienia polegające na darowaniu obowiązku naprawienia szkody jest zazwyczaj niezrozumiałe dla pokrzywdzonego i dla opinii publicznej, co pozwala sformułować postulat ostrożnego obejmowania tego środka karnego prawem łaski w konkretnych wypadkach. 8. ułaskawienie nie obejmuje środków zabezpieczających. Suspensywność ( Art. 568 ) Jest to środek względnie suspensywny a. Przesłanka i. szczególnie ważne powody przemawiające za ułaskawieniem, ii. uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary b. Organ właściwy i. sąd wydający opinię ii. Prokurator Generalny Forma Postanowienie Czas trwania i. do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie. ii. do czasu odwołania przez organ, który je wydał. Postępowanie ułaskawieniowe ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz