Prefabrykat - strona 12

Wykłady z odwodnienia dróg cz.1

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Barbara Strycharz
 • Odwodnienie dróg
Pobrań: 560
Wyświetleń: 7329

według Rodzaj materiału rur Kategoria górnicza terenu Rury żeliwne, Rury i prefabrykaty betonowe, Rury...

Sektor MSP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

podzespoły, prefabrykaty większym przedsiębiorstwom produkującym na eksport eksporter niezależny...

Przygotowania techniczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

i prefabrykatów, płac składowania materiałów i elementów budowlanych itd. Funkcjonowanie placów budowy i dróg...

Mieszkalnictwo i budownictwo mieszkaniowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281

, prefabrykaty, typowość i powtarzalność, relatywnie mała powierzchnia, uciążliwość, anonimowość i anomia, brak...

Budownictwo - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Budownictwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

o średnicy ≥4,5 mm (3,0 mm prefabrykaty) lub siatki zgrzewane z prętów o średnicy 3÷5,5 mm. Przekrój...

Stropy - podział i charakterystyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3038

deskowania i zbrojenia oraz w większości przypadków dłuŜsze cykle wykonawcze niŜ przy montaŜu prefabrykatów...