Opis techniczny planu zagospodarowania placu budowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis techniczny planu zagospodarowania placu budowy - omówienie - strona 1 Opis techniczny planu zagospodarowania placu budowy - omówienie - strona 2 Opis techniczny planu zagospodarowania placu budowy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Gdaoska                              Gdaosk, 04.06.2010r.                                                                                   Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska               PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY                                                       SPIS TREŚCI    1.0.  OPIS TECHNICZNY  1.1.  Podstawa opracowania  1.2.  Cel opracowania  1.3.  Dane wyjściowe  1.4.  Opis technologii    2.0.   PLAN BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA   3.0.  PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY  4.0.  SIED ZALEŻNOŚCI  5.0.   ZAŁĄCZNIKI   5.1.  Tabela przedstawiająca roboty i ich kolejnośd na placu budowy  wraz z czasem jaki trwają i ilością zatrudnionych do tego  pracowników  5.2.  Wykres przedstawiający zakres prac i ich określony czas do  wykonania przez danego pracownika w poszczególnych dniach  trwania budowy  5.3.  Elewacje Mojego Wymarzonego Domu  5.4.  Plan zagospodarowania placu budowy                    1.0.  OPIS TECHNICZNY    1.1.  Podstawa opracowania  Opracowanie zostało wykonane jako dwiczenie w ramach przedmiotu Ochrona Pracy.  1.2.  Cel opracowania    Celem opracowania jest zaprojektowanie planu zagospodarowania placu budowy  wokół Mojego Wymarzonego Domu zgodnego z obowiązującymi przepisami, stworzenie  Planu Bezpieczeostwa i Ochrony Zdrowia dla prowadzonych robót budowlanych podczas  budowy domu na terenie placu budowy  oraz sied zależności.     1.3.  Dane wyjściowe    Podstawową daną wyjściową do opracowania jest projekt architektoniczno –  budowlany Mojego Wymarzonego Domu, w szczególności widok elewacji północnej  i  zachodniej oraz rzut działki wraz z rzutem domu.  Opracowanie zostało wykonane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych, Dziennik Ustaw Nr 47, Poz. 401 oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23 czerwca  2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia, Dziennik Ustaw Nr 120, Poz.1126.    1.4.  Opis technologii  Mój  Wymarzony  Dom  będzie  budynkiem  wolnostojącym,  dwukondygnacyjnym,  niepodpiwniczonym. Powierzchnia rzutu to 140 m 2, natomiast powierzchnia użytkowa to 200  m 2,  szerokośd  budynku  160m,  długośd  130m.  Dom  zostanie  wybudowany  na  działce  o 

(…)

…:
-
kaski ochronne,
odzież ochronna,
bariery zabezpieczające,
taśmy, tablice i znaki ostrzegawcze,
wygrodzenie terenu robót,
zabezpieczenie i zamkniecie obiektu dla ruchu kołowego i pieszego,
wyznaczone drogi ewakuacji na wypadek pożaru lub awarii,
wyznaczone drogi dla pieszych i ruchu kołowego,
uniemożliwienie niekontrolowanego ruchu pieszego.
2.8.2. Środki organizacyjne:
-
kwalifikacje pracowników…
… i sprawną
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeo
Pracodawca jest zobowiązany dostarczyd pracownikom odzież i obuwie robocze. Pracownik
nie może byd dopuszczony do pracy bez odzieży ochronnej przewidzianej dla danego stanowiska
pracy.
Ochrony osobiste, w które należy zaopatrzyd robotników pracujących na placu budowy w zależności
od wykonywanych czynności:
1…
… cm i wysokości ław 30 cm, ławy powinny byd zalane betonem
klasy B10 o grubości 5,0cm. Ściany zewnętrzne warstwowe z pustaków ceramicznych
"Porotherm" gr.38 cm ocieplone wełną mineralną o gr.12 cm. Ściany wewnętrzne gr.25 cm z
pustaków ceramicznych 'Porotherm'. Strop prefabrykowany TERIVA.
Pokrycie dachu dachówką ceramiczną 'Koramic' firmy 'Wienerberger'.
2.0.
PLAN BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA…
… przez kierownika budowy lub kierownika robót.
2.9.
Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania wyrobów i
materiałów.
Na terenie placu budowy wyznaczone jest ogrodzone (wyskośd tego ogrodzenia 1,5m)
miejsce składowiska materiałów i prefabrykatów oraz kontener, który stanowi magazyn
materiałów budowlanych i sprzętu. Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o
wznoszony budynek lub o tymczasowe…
… budowy wyznaczono specjalne
miejsca jak: miejsce postoju pojazdów, składowisko materiałów i prefabrykatów, punkt
przygotowania zaprawy i betonu. Maszyny i urządzenia potrzeba na placu budowy: wyciąg
budowlany x1 szt., wiertarka elektryczna x1 szt., piła elektryczna x1 szt., szlifierka kątowa x1
szt., spawarka elektryczna x1 szt., betoniarka bębnowa jednospadowa x1 szt., wibratory x3
szt., ubijak…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz