Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2) - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2) - omówienie - strona 1 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2) - omówienie - strona 2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2) - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PLAN BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA  (BIOZ)    1.  ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚD ICH REALIZACJI;  Patrz harmonogram robót budowlanych;    2.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI  LUB ROZBIÓRCE;   Na placu budowy nie występują obiekty podlegające adaptacji lub rozbiórce;    3.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAD ZAGROŻENIA  ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI;  Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzad zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi  nie wystąpią na placu budowy.    4.  PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH;    Elementy zagrożenia wystąpią:     Podczas pracy na rusztowaniach – upadek z wysokości;    Podczas wykonywania więźby dachowej i krycia dachu – upadek z  wysokości;    Podczas obsługi sprzętu zmechanizowanego – porażenie prądem i  uderzenie;    Podczas wykonywania robót murarskich i tynkarskich – upadek z  wysokości, uszkodzenie oka i skóry wapnem, pęknięcie węża do  transportu zaprawy i gwałtowny wytrysk zaprawy podczas czyszczenia  przy zatkaniu;    Podczas wykonywania robót spawalniczych – naświetlenie oczu,  pęknięcie węża, wybuch butli;    Podczas wykonywania robót izolacyjnych, antykorozyjnych i dekarskich  upadek z wysokości, oparzenie materiałami stosowanymi na gorąco;    Podczas wykonywania robót wykooczeniowych – zatrucie i uszkodzenie  skóry i oczu środkami chemicznymi, upadek z wysokości;    Podczas wykonywania robót ziemnych - pod przyłącza: wodociągowe i  kanalizacyjne– groźba obsypania ziemi przy braku deskowao bądź  prowadzenia prac ziemnych przy niewłaściwym kącie pochylenia skarp  wykopu oraz wpadnięcia do wykopu;    Podczas wykonywania robót zbrojarskich – uderzenie wiązką prętów w  czasie transportu;    Podczas wykonywania robót betonowych i żelbetowych – upadek z  wysokości, pęknięcie węża podczas transportu mieszanki betonowej,  gwałtowny wytrysk mieszanki przy przeczyszczaniu zatkanych węży;    Podczas montażu elementów prefabrykowanych – upadek z wysokości,  zerwanie z zawiesia elementu prefabrykowanego, uderzenie elementem  w czasie jego przemieszczania;    5.  WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH;      Wykonanie ogrodzenia placu budowy o wysokości nie mniejszej niż 1,5m aby  uniemożliwid wstęp osobom nieupoważnionym;    Oznakowanie granic terenu placu budowy za pomocą tablic ostrzegawczych;    6.  INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW PRZED 

(…)

… się w biurze kierownika budowy.
PLAN BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)
1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚD ICH REALIZACJI;
Patrz harmonogram robót budowlanych;
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI
LUB ROZBIÓRCE;
Na placu budowy nie występują obiekty podlegające adaptacji lub rozbiórce;
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAD ZAGROŻENIA
ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz