Prawo własności intelektualnej - strona 4

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 11

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

praw w zakresie używania nazwy firmy, patentów, technologii wytwarzania lub innych praw własności...

Wykład - gałęzie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 889

, przepisy o księgach wieczystych i hipotece, prawo własności intelektualnej). Tu mieści się także prawo...

Własność intelektualna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1064

Patentowego. Polska przystąpiła w 2004. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności...

Polska prezydencja 2011- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej. Posiedzenie zorganizowały wspólnie MKiDN, Komisja...

Podział prawa - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

i wynalazczemu. Często określa się tą dziedzinę jako prawo własności intelektualnej lub prawo ochrony własności...

System GATT

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

praw własności intelektualnej i handlowe aspekty inwestycji. Konsekwencją działalności negocjacyjnej...

Prawa autorskie a plagiat

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Sybilla Stanisławska-Kloc
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1547

konkurencji Komercjalizacja praw własności intelektualnej komercjalizacja - uzyskiwanie wszelkich korzyści...