Nadużycie pozycji dominującej - Cechy charakterystyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadużycie pozycji dominującej - Cechy charakterystyczne - strona 1 Nadużycie pozycji dominującej - Cechy charakterystyczne - strona 2 Nadużycie pozycji dominującej - Cechy charakterystyczne - strona 3

Fragment notatki:

Nadużycie pozycji dominującej 1. Pojęcie pozycji dominującej Definicja - art. 4 pkt 10 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;  pozycja dominująca - pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów;  domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%. Definicja na potrzeby prawa unijnego - przedsiębiorca będzie zajmował pozycję dominującą, jeśli może zapobiegać skutecznej konkurencji na rynku właściwym poprzez umożliwienie mu zachowania w znacznym stopniu niezależnie od swoich konkurentów, klientów i ostatecznie konsumentów. Cechy charakterystyczne:  przedsiębiorca korzysta z przewagi gospodarczej → uniemożliwia powstanie konkurencji;  przewaga gospodarcza (konkurencyjna) występuje w dłuższym okresie. Jeżeli przedsiębiorca dysponuje siłą rynkową przez krótki czas, to nie zajmuje pozycji dominującej. Przemijające trudności przedsiębiorcy zajmującego pozycję dominującą nie uzasadniają tezy o utracie tej pozycji. Nie ma sprzeczności pomiędzy zajmowaniem pozycji dominującej a zjawiskami przejściowej nierentowności lub nawet osiągania strat;  jej zajmowanie nie jest zakazane, o ile nie jest wynikiem koncentracji. Zwiększenie bądź próby zwiększenia przez podmiot zajmujący pozycję dominującą na rynku swego udziału w innym rynku nie narusza prawa, o ile instrumenty, którymi podmiot zajmujący taką pozycję zamierza swój cel osiągnąć, nie ograniczają, w sposób niezgodny z przepisami prawa, praw innych uczestników rynku. 2. Kryteria wyznaczania pozycji dominującej: 1) jakościowe - zdolność przedsiębiorcy do zapobiegania skutecznej konkurencji oraz możliwość działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów i konsumentów. Gdy spełnione są obie te przesłanki łącznie, można mówić o nadużywaniu pozycji dominującej. By ustalić, czy przedsiębiorca jest w stanie zapobiegać skutecznej konkurencji, należy określić, czy istnieją konkurenci zdolni do powstrzymania zachowania przedsiębiorcy i zapobiegnięcia zachowania niezależnego od presji konkurencji. Pozycja przedsiębiorcy umożliwiająca zapobiegania skutecznej konkurencji na rynku właściwym, to swoboda działania. 2) Ilościowe - przyjęte w ustawie domniemanie, że przekroczenie progu 40% udziału w rynku powoduje, że przedsiębiorca zajmuje pozycję dominującą. Wykazanie faktu zajmowania pozycji dominującej nie może oprzeć się jedynie na przesłance procentowego udziału w rynku, spełnione musi być również kryterium jakościowe. Domniemanie może być obalone przez przedsiębiorcę, który nawet po przekroczeniu ustawowego 40% może wykazać, że istnieje skuteczna wobec niego konkurencja. Fakt nieprzekroczenia ustawowego progu nie oznacza, że przedsiębiorca nie może zajmować pozycji dominującej. Gdy udział w rynku jest mniejszy, inne czynniki nabierają większego znaczenia.

(…)

…, ograniczanie sprzedaży, odmowa dostawy kontrahentom, odmowa dostępu do tzw. koniecznych udogodnień, a ponadto ograniczanie postępu technicznego, które może przybierać formę odmowy dostępu do praw własności intelektualnej. 20 Ani odmowa dostawy, ani odmowa dostępu do koniecznych udogodnień, ani odmowa dostępu do praw własności intelektualnej nie wynikają bezpośrednio z TFUE. Natomiast źródłem praktyki odmowy…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz