Publiczne prawo konkurencji - test 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4641
Wyświetleń: 9401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne prawo konkurencji - test 3 - strona 1 Publiczne prawo konkurencji - test 3 - strona 2 Publiczne prawo konkurencji - test 3 - strona 3

Fragment notatki:

1. Rynek właściwy nie musi być wyodrębniany w sprawach: a) praktyk polegających na wykluczeniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem b) praktyk polegających na udzielaniu wprowadzającej w błąd informacji konsumentom c) o zmowę kartelową d) o zmowę przetargową 3. O istnieniu pozycji dominującej na pewno nie decyduje posiadanie udziału w rynku w wysokości a) 39 % b) 41% c)50% d)żadne z powyższych 4. Koncentracja nie polega na a) fuzji lub przejęciu b) utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy c) nabyciu przez instytucje finansowa akcji innego przedsiębiorcy z zamiarem ich dalszej odsprzedaży d) żadne z powyższych 5. Substytuty to produkty postrzegane przez sprzedawców jako podobne ze względu na: a) cenę za jednostkę towaru b) cenę po uwzględnieniu rabatu za ilość zakupionego towaru c) cenę i właściwości d) żadne z powyższych 6.Kontrola koncentracji jest kontrolą a) ex ante b)ex post c) ex tunc d) ex nunc 7. Interes publiczny i interes konsumentów a) nigdy nie są tożsame b) mogą być tożsame w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów c) zawsze są tożsame d) zawsze są tożsame w sprawach ochrony konsumentów 10.W świetle prawa antymonopolowego przedsiębiorca nie może: a) stosować cen wygórowanych b) stosować cen różnicujących kontrahentów c) ustalać cen w sposób dowolny d) żadne z powyższych 11. Rynek produktu związanego a) nie może być tym samym rynkiem, co rynek produktu związywanego b) jest zawsze rynkiem niepowiązanym z rynkiem głównym` c) może być innym rynkiem d) nigdy nie jest tym samym rynkiem, co rynek produktu związywanego 12. Za barierę wejścia na rynek nie uznaje się a) dobrze zorganizowaną sieć przedstawicielstw handlowych b) ustalone preferencje nabywców c) silna markę będąca wynikiem intensywnej reklamy d) żadne z powyższych 7. Porozumienia wertykalne A. są porozumieniami poziomymi B. są porozumieniami zawieranymi między przedsiębiorcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu towarowego C. są porozumieniami zawieranymi na różnych szczeblach obrotu towarowego D. są wyłączone spod zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję 8. Pozycja dominująca: a) to inaczej pozycja monopolistyczna c) to inaczej pozycja duopolistyczna b) to inaczej pozycja oligopolistyczna d) może być zajmowania kolektywnie 9. Osiągnięcie pozycji dominującej A. jest formalnie bezwzględnie zakazane B. jest formalnie zakazane, ale z pewnymi wyjątkami C. jest dozwolone D. jest dozwolone, z pewnymi wyjątkami 10. Dla przedsiębiorcy zajmującego pozycję dominującą jest dozwolone: a) obniżane cen, jeśli następuje w wysokości równej wartości spowodowanej wadą b) udzielnie rabatu, gdy istnieje korelacja między obniżką kosztów i niższą ceną dla nabywcy c) stosowanie cen poniżej kosztów, gdy nie może on zbyć po normalnych cenach d) wszystkie powyższe działania są dozwolone 11. Nadużyciem pozycji dominującej nie jest: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz