Publiczne prawo konkurencji - test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2520
Wyświetleń: 5537
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne prawo konkurencji - test  - strona 1 Publiczne prawo konkurencji - test  - strona 2 Publiczne prawo konkurencji - test  - strona 3

Fragment notatki:

1. Rynek właściwy nie musi być wyodrębniany w sprawach:  a)        praktyk polegających na wykluczeniu z rynku przedsiębiorców  nieobjętych porozumieniem  b)        praktyk polegających na udzielaniu wprowadzającej w błąd informacji konsumentom  c)        o zmowę kartelową  d)        o zmowę przetargową  2 . O istnieniu pozycji dominującej na pewno nie decyduje posiadanie  udziału w rynku w wysokości   a) 39 %        b) 41%                c)50%                d)żadne z powyższych   3 . Koncentracja nie pol ega na  a)        fuzji lub przejęciu  b)        utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy  c)        nabyciu przez instytucje finansowa akcji innego przedsiębiorcy z zamiarem ich dalszej odsprzedaży  d)        żadne z powyższych  4 . Substytuty to produkty pos trzegane przez sprzedawców jako podobne  ze względu na:  a)        cenę za jednostkę towaru  b)        cenę po uwzględnieniu rabatu za ilość zakupionego towaru  c)        cenę i właściwości  d)        żadne z powyższych  5 .Kontrola koncentracji jest kontrolą  a) ex ante        b)ex post        c) ex tunc        d) ex nunc  6 . Interes publiczny i interes konsumentów  a)        nigdy nie są tożsame  b)        mogą być tożsame w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów  c)         zawsze są tożsame  d)        zawsze są tożsame w sprawach ochrony konsumentów  7 .W świetle prawa antymonopolowego przedsiębiorca nie może:  a)        stosować cen wygórowanych  b)        stosować cen różnicujących kontrahentów   c)        ustalać cen w sposób dowolny  d)        żadne z powyższych 8 . Rynek produktu związanego  a)        nie może być tym samym rynkiem, co rynek produktu związywanego  b)        jest zawsze rynkiem niepowiązanym z rynkiem głównym  c)        może być innym rynkiem  d)        nig dy nie jest tym samym rynkiem, co rynek produktu związywanego  9 . Za barierę wejścia na rynek nie uznaje się  a)        dobrze zorganizowaną sieć przedstawicielstw handlowych  b)        ustalone preferencje nabywców  c)        silna markę będąca wynikiem intensywnej reklamy  d)        żadne z powyższych 10 . Porozumienia wertykalne A.        są porozumieniami poziomymi B.        są porozumieniami zawieranymi między przedsiębiorcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu towarowego C.        są porozumieniami zawieranymi na różnych szczeblach obrotu towarowego D.        są wyłączone spod zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz