Prawo rynków - strona 16

Podstawy mikro i makro ekonomii

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Wojciech Matuszewski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1064

, gdy- reakcje popytu i ceny mają charakter przeciwny. Zgodnie z tzw. prawem rynków Saya- wzrost produkcji...

Popyt i podaż

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Maria Roszyk
  • Mikroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

w których kształtują się stosunki wymienne; hurtownie, giełdy, banki, itd. Regulatorem stosunków wymiany są prawa rynku...

Finanse - egzamin

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Finanse
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2261

walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą...

Notatki + referat o teorii Friedmana

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Joanna Kaczor
  • Polityka pieniężna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4228

. Popyt na towary równa się podaż na towary, jest to tzw. prawo rynku Say'a, które przyjęli zwolennicy...