Prawo przesunięć - strona 5

Fizyka - egzamin

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  • Fizyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 6209

)dγ=hγdNγ Prawo przesunięć Wiena: b=2,9*10-3[K*m] stała Wiena λmaxT=b T - temp. ciała dostarczanego...

Fizyka kwantowa

  • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1890

Wzór ten jest nazywany prawem Plancka. Maksimum funkcji intensywności promieniowania opisuje prawo...

Fizyka - drgania, fizyka atomowa

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 4277

). Mimo tych trudności otrzymuje prawo Stefana-Boltzmana oraz prawo przesunięć, które podaje związek między ν a λ...

Fizyka - teoria z ćwiczeń

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 924

Zależność  siły   F   od   prędkości   v   ładunku   próbnego   qo  można   wyrazić   prostym   wzorem,   jeśli   wprowadzimy  wektor  B  opisujący pole magnetyczne, zwany  indukcją magnetyczną.  Wektor ten definiujemy następująco: W ...

Podstawy programowani Java

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2737

w tabeli. Operator Symbol AND & OR   ‌ NOT ~ XOR ^ Przesunięcie bitowe w prawo >> Przesunięcie bitowe...

Ściąga z fizyki

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1820

)dγ=hγdNγ Prawo przesunięć Wiena: b=2,9*10-3[K*m] stała Wiena λmaxT=b T - temp. ciała dostarczanego...