Podstawy programowani Java

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2765
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy programowani Java - strona 1

Fragment notatki:

Treść poparta przykładami, rysunkami oraz kodem źródłowym.

Tematy zawarte w notatce dotyczące podstaw programowania w Javie: struktura programu, kompilacja i wykonanie, podstawy i typy danych,
komentarze, instrukcje językowe, zmienne, deklaracje i przypisania, wprowadzanie danych na ekran, operacje na zmiennych, instrukcje sterujące, instrukcja warunkowa if...else, instrukcja switch i operator warunkowy, pętle (for, while, do...while), instrukcje break i continue, podstawowe operacje na tablicach, proste tablice w Javie, tablice dwuwymiarowe oraz tablice nieregularne.

Notatka pozwoli usystematyzować wiedzę z przedmiotu Podstawy programowania obiektowego. Uzupełni wiadomości potrzebne do nauki programowania w Javie.

Podstawy Java.
Lekcja 1
Struktura programu, kompilacja i wykonanie
Na początku zaczniemy od napisania prostego programu. Pozwoli to nam oswoić się ze strukturą kodu, względem instrukcji oraz procesem kompilacji.
program 1.1class Main{    public static void main(String args[])   {   System.out.println("To jest napis.");   }}
Kod widoczny na przykładzie 1.1, to tak zwany kod źródłowy, czyli kod zapisany w języku programowania. Aby taki program wykonać, należy dokonać jego kompilacji, czyli przetwarzania na instrukcje zrozumiałe dla danego procesora (ściśle dla danej platformy sprzętowo-systemowej). Proces ten nazywamy kompilacją. Kompilacja z kolei jest wykonywana przez program nazywany kompilatorem. Pakiet JDK oczywiście zawiera odpowiedni kompilator javac (ang. Java compiler). Program z przykładu 1.1 należy zapisać w pliku o nazwie Main.java (plik ten koniecznie musi mieć dokładnie ta nazwę!). A następnie podać tę nazwę jako parametr dla wywoływanego z wiersza poleceń kompilatora, pisząc: java Main.java O ile nie popełniliśmy błędu, kompilator nie pokaże żadnego komunikatu, a w katalogu, w którym znajdował się plik z kodem źródłowym, pojawi się plik Main.class. To właśnie plik z kodem wykonywalnym. Aby go uruchomić, należy w wierszu poleceń wydać kolejną komendę: java Main Rysunek 1.1 Działanie programu 1.1 UWAGA!!! Zarówno przy pisaniu kodu Źródłowego, jak i przy wydawaniu komend w wierszu poleceń, należy zwrócić szczególną uwagę na wielkość wpisywanych liter. Jakakolwiek pomyłka, w większości przypadków, spowoduje, że kompilacja się nie uda!
Lekcja 2
Podstawy i typy danych
W tym rozdziale poznamy klasy i obiekty, dowiemy się, co to są typy danych, a także jakie typy danych występują w Javie. Klasy Każdy program w Javie składa się z klas, które są z kolei opisami obiektów. To podstawowe pojęcia związane z programowaniem obiektowym. Definicje klas umieszcza się w plikach z rozszerzeniem .java. Jeśli klasę zadeklarowano jako publiczną program1.2publicclass Point2D {// ...} to część główna nazwy pliku musi być identyczna z nazwą klasy Wbudowane typy danych
Java oferuje nam pewną liczbę wbudowanych typów danych, czyli takich, które oferuje sam język i można z nich korzystać bez potrzeby dokonywania definicji. Możemy podzielić je na typy arytmetyczne, typ char oraz typ logiczny boolean. Typy arytmetyczne dzielą się z kolei na typy całkowitoliczbowe i zmiennopozycyjne (zmiennoprzecinkowe). Oprócz tego istnieje typ obiektowy (odnośnikowy, referencyjny), który pozwala na posługiwanie się obiektami. Obrazowo podział typów danych przedstawia poniższy rysunek Rysunek 1.2 Podstawowe typy danych Typy arytmetyczne Typy arytmetyczne całkowitoliczbowe służą do reprezentacji liczb całkowitych. Wyróżniamy cztery takie typy:

(…)

… ("Parametry równania:\n");    System.out.println ("A: " + A + " B: " + B + " C: " + C + "\n");     //sprawdzenie, czy jest to równanie kwadratowe     //a jest równe zero, równania nie jest kwadratowe    if (A == 0){     System.out.println ("To nie jest równanie kwadratowe: A = 0!");    }    //A jest rózne od zera, równanie jest kwadratowe     else{     //obliczenie delty     double delta = B * B - 4 * A * C…
… równanie kwadratowe. Zaczynamy od zadeklarowania i zainicjowania trzech zmiennych A, B i C. Następnie wyświetlamy je na ekranie. Za pomocą instrukcji if sprawdzamy, czy zmienna A nie jest równa zero. Jeśli tak, oznacza to, że równanie nie jest kwadratowe. Jeśli jednak A jest różne od zera, możemy przystąpić do obliczenia delty. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy, delta nie jest mniejsza od zera…
…, jak jednak wyświetlić wartość zmiennej? Jest to równie proste. Zamiast ujętego w znaki cudzysłowu napisu, należy podać nazwę zmiennej. System.out.println(nazwa_zmiennej); program 2.4 class Main {    public static void main(String args[])   {    int liczba = 100;    System.out.println(liczba);   } }
Rysunek 2.4 Działanie programu 2.4 W jaki sposób poradzić sobie, kiedy chcemy jednocześnie mieć na ekranie zdefiniowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz