Prawo pozytywne - strona 6

Rodzaje teorii

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

prawu pozytywnemu Teorie prawa naturalnego racjonalizmu należą do teorii absolutnego i statycznego prawa...

Model normatywny wolności - istotne cechy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

z normy prawnej, która je kreuje (z przepisu prawa pozytywnego). Zatem nie ma uprawnienia bez przepisu...

Kant - założenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

przez prawo jest wyżej ceniona niż ta z prawa natury - wysoka ranga prawa pozytywnego najpełniejsza wolność...

Filozofia prawa - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

- nie ogranicza równości człowieka - ten podlega tylko prawu pozytywnemu, na które się zgodził, a nie innym...

Prawo natury po 1945

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2219

, że przedmiotem nauki prawa jest prawo pozytywne, a nie prawo naturalne, prawo boże, czy „inne przedmioty nazywane...

Petrażycki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

obowiązującego prawa pozytywnego; tworząc politykę prawa, Petrażycki zarazem formułuje ideę odrodzonego prawa...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

POZYTYWNE I PRAWO NATURALNE 1. Prawo pozytywne - przymus konieczny w świecie fenomenów, efekt niedostatku...

Filozofia prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

metafizyki /choć się z nią nie utożsamia/ Filozofia prawa a prawo pozytywne każda nauka jako podstawę bierze...