Prawo o miastach - strona 6

Historia państwa i prawa - wykład 2

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1169

powszechny, jeden z kierunków nauki prawa na uniwersytetach. Statuty miejskie. Źródłem prawa miast włoskich...

Samorząd - opracowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

. Mieszkańców. Obok gmin wiejskich jest 251 gmin miejskich z czego 22 to miasta na prawach województwa. Miasta...

Historia Nowożytna - ćwiczenia

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • dr Ilona Błaszczyk
  • Historia nowożytna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2387

od dochodów 10%, duchowieństwo 20% a z dóbr królewskich 50%; prawo o miastach 18 kwiecień 1791 (poprzedzony...

Artykuły Henrykowskie-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Sławomir Godek
  • Historia Polski
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2030

nieposiadającą; osoby uprawnione wypisywano w księgach ziemiańskich; kadencja posłów 2 lata „prawo o miastach...