Prawo lotnicze - strona 2

Zwierzchnictwo terytorialne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Drobnik
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1960

prawa lotniczego i kosmicznego Międzynarodowe prawo lotnicze (brak pełnej kodyfikacji): mamy odnośnie...

żródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

, prawo czekowe, kodeks pracy, prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks morski, prawo lotnicze). Umowy...

Statki powietrzne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza. Wg polskiego prawa lotniczego z 1962, urządzenie przeznaczone...

Umowa przewozu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

. Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.). Przwóz ze swojej natury wykracza...

Spis konwencji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Trocka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

r. Prawo lotnicze i kosmiczne Konwencja chicagowska 1944. Traktat o zasadach regulacji działalność...

Umowa przewozu - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

roku Prawo lotnicze i ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe. Forma i tryb zawarcia umowy Przepisy...