Prawo finansowe ustawa - strona 3

USTAWA BUDŻETOWA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1337

i wydatkowaniu środków finansowych na cele publiczne (czyli na realizacji budżetu), dokonywana na podstawie ustaw...

SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1638

finansowej. Ujęcie PODMIOTOWE Sektor finansów publicznych dzieli się na: SEKTOR RZĄDOWY SEKTOR SAMORZĄDOWY...

Prawo bankowe - 6b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

! Źródła prawa bankowego ! Publiczne prawo bankowe ! np. przepisy ustawy - Prawo bankowe dotyczące...

Cechy samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1463

CECHY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Gminy, powiaty i województwa wykonują określone ustawami zadania...

Instrumenty pochodne - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

pogody. Pochodne instrumenty finansowe w ujęciu z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami...

Wykład III z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1211

): konstytucja, ustawy ratyfikowane umowy międzynarodowe rozporządzenia akty prawa miejscowego na obszarze...

Referat - Komisja Nadzoru Finansowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2212

państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Powstała 19 września 2006 r. na mocy ustawy o nadzorze...