Prawo finansowe podatki i opłaty lokalne - strona 58

Modele zarządzania dobrami

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

, która jest zawsze, jest oddzielona od samego świadczenia czyli od odpowiedzialności . Jest to zadanie o charakterze lokalnym...

Prawo podatkowe - Ustawy podatkowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

dochodu powoduje powstanie zobowiązania podatkowego Ad.2 podatek od spadków i darowizn, podatki lokalne...

Finansowanie partii politycznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484

opłaty wnoszą również organizacje afiliowane • podatek partyjny (VIP-składka) • partie kontrolowane...

Ustawa o drogach publicznych z 1985 r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

z nich na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo. 7. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt...

Rachunkowość - zadania (środki trwałe)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2632

WB20 Według wyciągu z rachunku bieżącego przekazano na rachunek Gminy Szczecin opłatę za prawo...

Leasing - istota i rodzaje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2121

jest szczególnie korzystny, gdyż oszczędza się koszty przejścia praw własności (opłaty skarbowe, notarialne, sądowe...