Prawo podatkowe - Ustawy podatkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo podatkowe - Ustawy podatkowe - strona 1 Prawo podatkowe - Ustawy podatkowe - strona 2 Prawo podatkowe - Ustawy podatkowe - strona 3

Fragment notatki:

Prawo podatkowe ma część szczególną i ogólną.
Ordynacja podatkowa z 1997 roku = cześć ogólna
Ustawy podatkowe, regulujące poszczególne podatki = część szczegółowa (te, które dotyczą postępowania przed organami podatkowymi + przed sądami administracyjnymi)
Zastosowanie do spraw celnych ma ustawa podatkowa
Ordynacja - art.4 i 5
Art. 4. Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.
Art. 5. Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego
zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo
gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa
podatkowego.
Obowiązek podatkowy - ma charakter powinności podatkowej o charakterze potencjalnym, niedookreślonym, nieskonkretyzowanym, niezindywidualizowany; ciąży na nas wszystkich, jako całości
Zobowiązanie podatkowe - indywidualny obowiązek podatkowy; nie ciąży na nas wszystkich
2 sposoby przejścia z potencjalnego obowiązku do indywidualnego :
Zaistnienie określonego przewidzianego przez ustawę zdarzenia
Doręczenie decyzji organu podatkowego, określające zobowiązanie (wysokość, podatnika, termin zapłaty)
Mają charakter rozłączny, to jest wyłącznie alternatywa (każde zobowiązanie powstaje wyłącznie w jeden z tych sposobów)
Większość powstaje w pierwszym trybie. Na nas ciąży obowiązek znajomości obowiązków podatkowych. Podatnik może nie być płatnikiem podatku (płatnikiem podatku może być pracodawca, gdy my pracujemy na umowę o pracę i de facto jesteśmy podatnikami dochodowymi; gdy prowadzimy działalność gospodarczą jesteśmy płatnikiem i podatnikiem jednocześnie)
Art.7,8,9 ordynacji definiuje podatnika, płatnika i inkasenta.
W zakresie podatków nie tylko mamy do czynienia z podatnikiem, ale również płatnikiem (nie ciąży na nim obowiązek podatkowy, wykonuje zadania z zakresu administrowania podatkiem - oblicza, pobiera i wpłaca ) i inkasentem (tylko ma obowiązek pobrania i wpłacenia podatku).
Ad.1 w przypadku podatku dochodowego uzyskanie dochodu powoduje powstanie zobowiązania podatkowego
Ad.2 podatek od spadków i darowizn, podatki lokalne, polega na doręczeniu decyzji administracyjnej podatkowej i ona dopiero jest źródłem zobowiązania podatkowego; decyzja ma charakter konstytutywny jest źródłem podatku; Ale nie każda decyzja ma taki charakter :
Decyzja doręczona np. że podatek źle został obliczony - decyzja podatkowa o charakterze deklaratoryjnym ; tylko modyfikuje coś w zakresie zobowiązania Podatnik za zobowiązania podatkowe odpowiada całym swoim majątkiem (nie dochodem lub jego częścią). Ten w związku małżeńskim odpowiada majątkiem wspólnym i odrębnym.


(…)

… o dokonanie interpretacji
Przedawnienie - zobowiązania podatkowe przedawniają się, ale te które powstają w trybie decyzyjnym, przedawnia się prawo organów do wydania takiej decyzji
Art.68 §1. Obowiązek spadkowy powstaje z chwilą nabycia spadku. 5 lat przedawnienie - nie wlicza się Finanse publiczne i prawo finansowe
18 marca 2011
3

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz