Prawo finansowe i gospodarcze - strona 648

Metody aktuarialne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3766

w działalności gospodarczej”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998. Literatura uzupełniająca...

Formularz rekrutacyjny ze zmianami

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

działalność gospodarczą: dotyczy nie dotyczy Branża Handel, usługi Data rozpoczęcia działalności 1991 Data...

Usługi, operacje i innowacje bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

pieniężnych między podmiotami gospodarczymi, instytucjami finansowymi oraz ludnością. Podstawa rozliczeń...

Planeta Slumsów opracowanie cz. 1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1771

”. Ci pośrednicy, otrzymując wsparcie finansowe od zagranicznych filantropów, uzurpują sobie prawo do wypowiadania...

Zarządzane strategiczne cz 2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1050

finansowe prowadząc dodatkowo działalność gospodarczą, jest w stanie utrzymać zakład w czasie tzw. zastoju...

Inicjatywy integracyjne Delorsa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

finansowych.15 lutego 1987 Jacąues Delors przedłożył Komisji kolejne propozycje integracji kontynentu, tzw...

Otoczenie przedsiębiorstwa - notatki

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Prof. dr hab. Franciszek Misiąg
 • Otoczenie przedsiębiorstwa
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3458

X można traktować jako sumę finansowych rekompensat, które uzyskują ogniwa uczestniczące w procesie...

Integracja kulturowa Europy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

, a także nienaruszalność praw suwerennych państw. 1464 - król Czech Jerzy z Podiebradu i sekretarz Antonio Marini...