Prawo finansowe i gospodarcze - strona 441

Filozofia prawa - skrypt 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1764

(Gemeinschaft)”, prawo elementem określającym oraz jednoczącym całokształt życia społeczno-gospodarczego LEON...

Przedsiębiorczość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Majewska
 • Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1323

i nowego klienta ale nie odnosi się tylko do instytucji gospodarczych. W centrum zainteresowania badaczy...

Akcje i obligacje - rynek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

. Otóż każdy zyskał szansę swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i pomnażania swojego majątku...

Ekowskaźniki 2

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

zanieczyszczającego Bodźce finansowe dla egzekucji prawa Depozyty Subwencje Tworzenie rynków Rynek handlu prawami...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1435

, operacje z bankiem centralnym Należności od sektora finansowego niefinansowego budżetowego Dłużne papiery...

Podstawy prawa- notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3045

(SANKCJE) Źródło prawa 1. Źródła powstawania prawa Różne zjawiska społeczne, gospodarcze, polityczne...