Prawo finansowe działy - strona 83

Test z finansów publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Podatek dochodowy jest rozdziałem działem paragrafem Wydatkami osobowymi budżetu państwa są stypendia...

Fundusze celowe i prawo budżetowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

- więc gdzie tu swoboda? II. ustawa o finansach publicznych ( Dział IV, Art. 165- 199 )- BUDŻET JST to 1. plan finansowy...

Pojęcia z podstaw rachunkowości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Helena Żukowska
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1260

z przepisów prawa podatkowego. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej...

Klasyfikacja praw podmiotowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

( a nie wierzytelności ). Księga składa się z czterech działów ( nieruchomość, prawa związane, prawa ciążące- np...

Fundusz promocji twórczości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

.  Fundusz jest państwowym funduszem celowym. Art. . 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu...

Rodzaje rozporządzeń - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4669

ministerstw; istnieją 32 działy, premier może formułować rząd z mniejszej liczby ministerstw). Przydzielanie...