Rodzaje rozporządzeń - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 6244
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje rozporządzeń - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Rodzaje rozporządzeń. - z mocą ustawy - mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa (art. 234 ust. 2 Konstytucji). W Polsce prawo do ich wydawania ma od 17 października 1997 roku jedynie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów, tylko w czasie stanu wojennego. Przy wydawaniu rozporządzeń z mocą ustawy należy wziąć pod uwagę stopień zagrożenia. Powinny one zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.
- zwykłe
- mające charakter ustrojowy
- atrybucyjne
Co to jest rozporządzenie atrybucyjne? Rozporządzenie atrybucyjne Premiera - może przydzielać kompetencje poszczególnym ministrom, ma możliwość swobodnego ustalania struktury Rady Ministrów (liczby ministerstw; istnieją 32 działy, premier może formułować rząd z mniejszej liczby ministerstw). Przydzielanie konkretnym ministrom określonych obowiązków, zadań oraz rozliczanie ich z ich działalności. Stworzyło mu to szansę konstruowania ekipy rządowej oraz struktury rządu wg własnej koncepcji. Stwarza to możliwość tworzenia tzw. elastycznych ministerstw. Swoboda ustalania struktury ministerstw bez odwoływania się do Sejmu (wzmocnienie pozycji premiera na wzór kanclerski).Określa jakim działem ma kierować minister.
Istota rozporządzeń jako aktu prawnego. Garlickie, prawo administracyjne
Konstytucyjny system źródeł prawa. -Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia
-źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.
Upoważnienie ustawowe. Garlicki s.136
Charakter prawny uchwał Rady Ministrów. Garlicki s. 294
. Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów a zarządzenia właściwego ministra. Garlicki s. 296 i s. 298
Kontrola legalności rozporządzeń a kontrola legalności zarządzeń. Garlickie s. 298
Kompetencje prawotwórcze prezydenta RP, PRM, ministrów, prezesa KRRiTv. Garlicki:
-prezydent s. 270
-PRM s. 296
-minister s. 298
- prezes KRRiTv rozporządzenia
Czy minister bez teki może wydawać rozporządzenia? - nie…
Co to jest rozporządzenie z mocą ustawy i jaki organ może je wydać? mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa (art. 234 ust. 2 Konstytucji). W Polsce prawo do ich wydawania ma od 17 października 1997 roku jedynie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów, tylko w czasie stanu wojennego. Przy wydawaniu rozporządzeń z mocą ustawy należy wziąć pod uwagę stopień zagrożenia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz