Rozporządzenia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozporządzenia - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Rozporządzenia Rozporządzenia utożsamiamy z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Rozporządzenia Prezydenta RP publikujemy w monitorze polskim. Prezydent określa kompetencje nowych ministrów i określa urząd, który będzie go obsługiwał.
Rozporządzenia atrybucyjne Premier wydaje rozporządzenia atrybucyjne, w których określa jakimi działami administracji zajmować będą się poszczególni ministrowie.
Rozporządzenia ustrojowe Ustanawia się, bądź określa pewne zagadnienia o zakresie ustrojowym. Np. tworzenie, przekształcanie oraz znoszenie ministerstw. Art. 39 o radzie ministrów.
Rozporządzenia wykonawcze Rozporządzenie ma na celu wykonanie ustawy. Organ wskazany ustawą do wydania rozporządzenia, nie może powierzyć tej kompetencji innemu organowi.
Rozporządzenia obligatoryjne i fakultatywne -obligatoryjne - wskazany organ ma obowiązek wydać rozporządzenie, gdyż wykonywanie ustawy bez rozporządzenia nie będzie możliwe.
-fakultatywne - wskazuje jeden lub więcej organów upoważnionych do wydania rozporządzenia do ustawy, jednak rozporządzenie nie jest niezbędne do wykonywania ustawy.
Organy upoważnione do wydawania rozporządzeń: -Prezydent RP
-Rada Ministrów
-Prezes Rady Ministrów
-minister działowy
-KRRiT
Wojewoda - Na tle ustawy o województwie, może wydawać rozporządzenia porządkowe .
Rozporządzenia porządkowe są stosowane do nakładania zakazów i nakazów określonego zachowania. Takie rozporządzenia mają miejsce, gdy wojewoda uzna sytuacje w województwie za niebezpieczną. No. podczas powodzi lub zamieszek.
Uchwała - organ kolegialny
Rozporządzenie - organy monokratyczne i kolegialne
Zarządzenie - organ monokratyczny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz